Bilar parkerade på parkeringsplats sedda ovanifrån.

Skyltning gäller besökare och personal

Hur och när det är tillåtet att parkera vid fastigheten framgår av skyltning och markerade platser. Skyltning och anvisningar gäller för både besökare och personal på skolan eller förskolan. Se gränsdragningslistan för ansvar för skyltning och parkeringstillstånd.

Om parkeringsreglerna behöver ändras

Ibland finns behov av att göra ändringar eller tillägg i reglerna för tillåten parkering. Det kan göras på initiativ från oss eller från er på skolan, men alltid i samråd. Det kan till exempel handla om tidsbegränsningar eller krav på parkeringstillstånd. Ändringar eller tillägg framgår av tilläggsskyltar vid parkeringen.

Har ni på skolan eller förskolan behov av att ändra eller komplettera parkeringsreglerna? Välkommen att kontakta oss.