Två drifttekniker går på en parkering framför Lindbackens skola.

Så går det till när vi besöker er

När representanter för Skolfastigheter besöker er ska ni alltid känna er trygga. 

Anmälan och legitimering

 • Vår driftpersonal arbetar i kläder märkta med Skolfastigheter och bär alltid legitimation. Övrig personal från Skolfastigheter anmäler alltid sin ankomst. Detta kan ske till personalansvarig eller expeditionen.
 • Vid anmälan uppger vi namn och kontaktuppgifter, så att ni kan ta kontakt vid behov.   
 • Vi visar legitimation på eget initiativ.   
 • Vi uppger alltid syftet med besöket och har tid för eventuella frågor. 

Information vid planerade åtgärder

 • Vid planerade åtgärder i fastigheten informerar vi om vad den planerade åtgärden innebär, när åtgärden ska påbörjas och när startmöte äger rum. Vi informerar löpande om hur projektet går och när det beräknas vara klart. 
 • Om vårt arbete innebär allvarligare störningar informerar vi oftast ett par dagar i förväg.

Parkering

Säkerhet under besöket

Vissa arbeten kräver lite högre säkerhet än andra, men oavsett anledning till besöket är vi alltid noga med att följa regler och hålla det snyggt där vi arbetar.

 • Om besöket gäller så kallade Heta Arbeten är det en certifierad representant som gör jobbet. Han eller hon har då ett tillstånd för Heta Arbeten som är utfärdat av Skolfastigheter.

 • Vi säkerställer att alla arbeten och installationer är säkra under hela arbetets gång.

 • Vi har uppsikt över våra verktyg.

 • Vi stänger alltid grindar och ytterdörrar efter oss.

 • Om vi arbetar i utrymmen dit elever och personal inte har tillträde låser vi dem alltid när vi lämnar utrymmet.

 • Om vi behöver stänga av larmet för att utföra arbete anmäler vi detta till er.

 • Vi städar undan efter oss när vi arbetat klart.