Bild på gamla Gåvsta skola

Fritidsklubbens utrymmen kommer som en följd av branden inte att kunna användas av verksamheten till hösten. Uppsala kommun ser nu över möjligheterna till alternativa lokaler i närområdet för fritidsklubben. De fyra klassrum som också finns i den drabbade byggnaden brandhärjades inte, men saneras nu på grund av rök- och släckningsskador. Det är i dagsläget fortfarande oklart om de kan användas för skolverksamhet till höstterminens start.

Efter att Skolfastigheter fått tillträde, har sanering av lokalerna påbörjats och vi undersöker nu närmare de brandskador som skett i skolbyggnaden. På måndag 15/8 kommer konstruktionen att bedömas av expertis på området, för att säkerställa dess hållfasthet och bringa klarhet i om lokalerna kan fortsätta användas av verksamheten. Det blir även utgångspunkt för planering av fortsatta åtgärder i byggnaden. Parallellt med utredningen undersöker Uppsala kommun möjligheter till alternativa lokaler för de klasser som eventuellt behöver hitta nya lokaler.