Grön skola och skolgård vid skogsparti

Utvändigt pågår arbeten med finplanering och färdigställande av skolgården. Rosendals skola genomgår slutbesiktning den 20 juni och verksamheten planerar att påbörja inflyttning från den 5 juli.

Se fler bilder av nya skolan som växer fram på Skolfastigheters sociala medier.

Läs mer om projektet att bygga Rosendals skola