- Efter tre års helrenovering har gymnasieskolan nu återinvigts

I juni avslutade Skolfastigheter den omfattande renoveringen av Ellen Fries gymnasium* som pågått sedan hösten 2019. I samband med skolstarten i augusti kunde elever och personal flytta in ”på riktigt” i den gamla, anrika sekelskiftesskolan, invid Fyrisån.

Ellen Fries har aldrig behövt stänga helt under renoveringen, utan verksamheten har kunnat flyttas och bedrivas i olika byggnader under projektets tre deletapper. Redan hösten 2020 kunde delar av lokalerna åter tas i bruk och nu är alltså hela skolan äntligen tillgänglig att använda igen för verksamheten.

- Underhållsprojektet har omfattat både utvändiga och invändiga renoveringsarbeten. Utvändigt har exempelvis fasadens skick och ursprungsfärg återställts, medan skolgården har fått en bättre tillgänglighet och även rustats upp med ny asfalt samt nya planteringar och sittplatser. Invändigt har bland annat fastighetens ytskikt renoverats och lokalerna har fått ny ventilation, nya el- och vvs-installationer, berättar projektledare Jonas Wennman.

- Vi har även åtgärdat mellanbjälklag med nya brandcellsgränser för att uppfylla rådande brandkrav, samt låtit installera ett antal nya toalettgrupper och toaletter för rullstolsburna. Skolan har även fått ett nytt storkök med en ny stor matsal och ett tillhörande café, säger Jonas Wennman.

Ny matsal med stor kapacitet
Ellen Fries skolbyggnader har idag kapacitet att välkomna totalt 800 gymnasielever. I dagsläget går omkring 370 elever på heltid i skolan, men även närliggande Estetiska gymnasiets cirka 315 elever använder skollokalerna för delar av sin undervisning. Flera andra närliggande kommunala skolor använder också den helt nya matsalen, där kapacitet nu finns att servera hela 1200 portioner per dag!

Skolbyggnaderna där Ellen Fries nu bedriver sin gymnasieverksamhet byggdes i sitt ursprungliga utförande runt 1900 och har ett stort kulturhistoriskt värde i Uppsala. I renoveringen har stor vikt lagts vid att bevara den gamla byggnadernas detaljer både invändigt och utvändigt. Skolans många charmiga kakelugnar har till exempel varsamt återställts till sin forna glans och prakt.


Återinvigning på Ellen Fries dagen
Med anledning av Ellen Fries** födelsedag den 23 september, firas årligen Ellen Fries-dagen på skolan. Detta år firar man lite extra med anledning av att renoveringsprojektet nu också gått i mål.

Läs mer om Ellen Fries gymnasium


*Skolbyggnaderna har också tidigare fungerat som gymnasium, men hette då Linnéskolan. Denna lades dock ned för drygt tretton år sedan och ersattes då av Linné komvux. I samband med att ny gymnasieverksamhet startade upp i delar av lokalerna hösten 2020, ändrade skolan namn till Ellen Fries gymnasium.

** Ellen Fries (1855-1900) var en svensk historiker, författare, lärare och feminist. Från 1870 blev det tillåtet för kvinnor att studera på universitet och Ellen studerade vid Uppsala universitet 1877-1883. Hon blev Sveriges första kvinnliga filosofie doktor 1883. Ellen Fries var även en av de sex undertecknarna av inbjudan till konstituerande möte med Fredrika-Bremer-förbundet och hon tog initiativ till grundandet av Svenska kvinnors nationalförbund 1896.