Bild på driftservicerondering

Cirka 40 000 elever vistas dagligen i Skolfastigheters alla förskolor och skolor, som har en sammanlagd total yta på omkring 475 000 kvadratmeter. Med omfattande volym följer också en stor energisparpotential, när energieffektiva arbetssätt och rutiner systematiseras och tillämpas brett i drift och förvaltning. Effekten blir då tydlig även vid mindre driftoptimeringar, exempelvis av uppvärmning och belysning.

Inom Energiprogrammet genomförs regelbundna driftronder som säkerställer att rätt nivå råder för exempelvis temperatur- och ventilationsflöden i alla skolfastigheter. Energiförbrukningen mäts löpande och följs upp månadsvis i varje fastighet.

- Vi genomför nu energironder i alla våra 145 fastigheter och i majoriteten förskolor och skolor finns även aktiva driftparameterscheman. Hittills har vi identifierat cirka 800 driftoptimeringsåtgärder i fastighetsbeståndet, av vilka 75 procent nu redan utförts, säger Dimitrios Zisimopoulos, energistrateg på Skolfastigheter.

Högre energieffektivitet ger både klimatvinster och sänkta kostnader för Uppsala kommun. Under perioden januari till och med oktober 2022 motsvarar energibesparingen i fastighetsbeståndet cirka 11 procent per kvadratmeter jämfört med 2019. Det motsvarar över 8 miljoner kronor i ekonomisk besparing och cirka 1406 ton koldioxidekvivalenter i reducerade utsläpp mätt på ett år. Siffran kan i ett tankeexperiment jämföras med utsläppen från en 562 455 mil lång biltur, 140 varv runt ekvatorn.


Läs mer i pressmeddelandet:

Energieffektiva skolfastigheter – en väg till ökad hållbarhet och minskad elförbrukning


Se ett nyhetsinslag om Energiprogrammet från Tiundaskolan