Bild på Kvarngärdesskolans moduluppställning maj 2022

Under maj och juni jobbar vi vidare med löpande markarbeten och invändiga arbeten i alla hus, samt genomför också förbesiktning av hus nr 3. I juni och juli kommer vi sedan att färdigställa alla huskroppar och genomföra slutbesiktning av hus nr 1-4.

Modulskolan kommer att ha kapacitet att välkomna 670 elever när den står klar. Inflyttning för Kvarngärdesskolans verksamhet sker i samband med starten av höstterminen 2022.