Byggplats för en förskola i turkos färg där maskin står i förgrunden

I nuläget sker grävarbeten och schaktning för Uppsala Vattens nya pumpstation, som senare kommer att integreras med förskolans miljörum och förråd. Schaktningsarbetena beräknas pågå fram till september.

Utvändigt fortsätter fasaden att ta form, vi genomför plåtarbeten och jobbar med takfoten. Inom de närmaste veckorna kommer utrymningstrapporna på gavlarna att komma på plats. Inne i förskolebyggnaden pågår mattläggning och golvet i storköket håller nu på att färdigställas.

Det pågår även installationsarbeten i förskolans fläktrum och på det nedre planet av byggnaden. Inom de närmaste veckorna kommer leveranser av inredning att anlända och vi kommer att kunna påbörja montering.

Se fler bilder från bygget på Skolfastigheters sociala medier LinkedIN och Facebook

Läs mer om projektet att bygga Stadsskogens förskola