Bild på Björkvallsskolan

Lagom till att höstterminen 2023 startade, färdigställdes ytskikten i matsalen och planen är att där också byta fönster och belysning under det kommande höstlovet.

Renoveringsprojektet går verkligen ner på djupet och det är mycket gammalt som nu blir helt nytt. Vi ser fram emot att få lämna över en fin lokal till verksamheten när alla arbeten är klara i Januari 2024.

I nuläget läggs den mesta energin på fritidsklubbens delar där vi närmast kommer att påbörja arbetet med att lägga ny matta i musiksalen. Utvändigt pågår också en hög renoveringsaktivitet på fastigheten. Vi har dränerat runt hela byggnaden, asfalterar och snyggar till markytor där så behövs. Inom kort kommer också en ställning att resas runt huset inför kommande takarbeten.

Vi tackar skolans personal för allt visat tålamod och växlar nu upp takten i projektet när höstmörkret börjar lägga sig.