Under torsdagen 8 september samlades cirka 600 elever från Gränbyskolan och Liljeforsskolan för att inviga planen tillsammans med Skolfastigheter, Uppsala kommun och föreningslivet. Den gamla grusplanen har byggts om till en modern elvamannaplan med konstgräs. Till planen finns det även fotbollsmål för att spela med både sju- och femmannalag.

Fotbollsplanen blir ett lyft för idrottslektioner och raster men även för aktiviteter utanför skoltid. Med belysning kommer planen nu att kunna nyttjas ända fram till klockan 23.00 på kvällarna. Planen är godkänd för både bredd- och elitfotboll enligt det internationella fotbollsförbundet FIFA:s certifiering Quality och Quality Pro.

- Vi är väldigt nöjda! Fyllnadsmaterialet i konstgräsplanen består till 98 procent av en specialsand och är närmast unikt. Det ger optimala förutsättningar när det gäller spelarsäkerhet, spelegenskaper och miljöaspekter. Vi hoppas att fotbollsplanen ska bidra till glädje och rörelse i Gränby under lång tid framöver, säger Annika Burström, projektchef på Skolfastigheter.

Läs mer invigningen i pressmeddelandet Över 500 elever var med och invigde konstgräsplanen i Gränby