Man som skriver på sitt anteckningsblock

På bilden ser du Arbnor Belulaj, chef för verksamhetsutveckling Projekt och VD Annelie Johansson ​från Skolfastigheter, ombud Klas Onegård, gruppchef Uppsala Ola Vidner och projektledare Peter Sohlberg från WSP med det nyundertecknade avtalet för Almtunaskola och förskola.
Foto: Maria Kollberg

På fastigheten ska en helt ny förskola med åtta avdelningar och plats för 144 barn och tillagningskök uppföras. Skolfastigheter har tecknat avtal med WSP om projektledning för ny- och ombyggnad av Almtunaskola och förskola i centrala Uppsala. På fastigheten ska en helt ny förskola med åtta avdelningar och plats för 144 barn och tillagningskök uppföras. 

Almtunaskola ska byggas om och byggas till. Det nuvarande köket/matsalen respektive idrottshallen ska rivas och ersättas med en ny byggnad för storkök med kapacitet för 1200 portioner. Dessutom kommer den ha en matsal med 250 sittplatser och även utbildningslokaler. En ny fullstor sporthall är planerad på fastigheten intill. Sporthallen kommer att byggas och ägas av Sportfastigheter. Med den här ombyggnationen utökas skolans kapacitet från dagens 440 till 840 elever. 

WSPs uppdrag för Skolfastigheter omfattar bl a projektledning, projekteringsledning och byggledning. Vi är mycket glada över möjligheten att tillsammans få genomföra det här projektet och vi ser fram emot ett gott samarbete framåt!