Bild på Tiundaskolan

Nya Tiundaskolan invigdes 2018. Skolan är 13 000 kvadratmeter stor och har elever från förskoleklass upp till och med årskurs 9. Tiundaskolan byggdes med ett tydligt hållbarhetsfokus, där installerad solcellsanläggning på taket tillsammans med driftoptimerade fastighetsrutiner, utgör ett par exempel på Skolfastigheters arbete med energieffektivisering i fastighetsbeståndet.

Skolfastigheter certifierar all sin nyproduktion enligt Miljöbyggnad, vilket syftar till att kvalitetssäkra och verifiera en låg energianvändning, bra inomhusmiljö och giftfria materialval när vi bygger nya skolor och förskolor.

Vi ser fram emot att fler av våra nybyggda skolfastigheter får sina miljöcertifieringar!

*Miljöbyggnad är Sveriges ledande miljöcertifiering, vilken syftar till att skapa hållbara och hälsosamma byggnader samt bra miljöer att leva, arbeta och leka i, för både barn och vuxna. Läs mer om Miljöbyggnad på Sweden Green Building Council's hemsida; www.sgbc.se