Fem personer runt ett bord, en av personerna räcker upp handen.

Undersökningsresultatet ger Skolfastigheter viktig information om möjliga förbättringar, men också värdefulla kunskaper om vad som fungerar bra i vår förvaltning. I enkäten ges våra hyresgäster en chans att utvärdera exempelvis personlig service, möjligheter till inflytande, samt även lokalernas beskaffenhet, drift, underhåll samt hur felanmälan görs.

Kundundersökningen, som startar under vecka 15, genomförs i samarbete med Origo Group. Vi ser fram emot att ta del av resultatet senare i vår!