Bild på bandklippning Lövstalöts nya förskola

Den nya förskolan, som innan sommaren ersatte den modulskola verksamheten vistats i under några år, har plats för 108 barn fördelade på sex avdelningar. Byggnadens stomme är i trä, vilket minskar koldioxidutsläppen och solceller för elproduktion har installerats på taket.

Lövstalöts nya förskola inspirerar till lek och aktivitet - året om. En pulkabacke är exempelvis anlagd på gården och fotbollsplanen invid förskolan har bevarats. På gården finns även en byggd sovaltan, där de yngsta barnen kan ha sovvila ute i friska luften.

- Vi är jättenöjda och det märks även på barnen att de trivs, säger Mari Wennberg, rektor på Lövstalöts förskola.