Talare vid Brantingsskolans invigning

För den som minns gamla Brantingsskolan och skolgård, vilka byggdes på 50-talet, är det mycket som förändrats - även om detaljer finns bevarade i arkitektur och utemiljö. Brantingsskolan är nu större till ytan och den nya skolgården betydligt mer varierad, med fler grönytor, sittplatser och aktivitetsmöjligheter. De nya lokalerna har anpassats efter modern undervisning och går lättare att justera efter verksamhetens behov.

Skolans klassrum och gemensamhetsytor är färgsatta i olika kulörer och stora glasytor ger ett omfattande ljusinsläpp. Flertalet konstverk pryder väggar och korridorer för att bidra till en trivsam miljö på skolan.

- Upplevelsen av den nya skolan är väldigt positiv, bland både elever och lärare. Eleverna uppskattar framförallt en lugnare miljö i matsalen och snurrgungan på skolgården har blivit mångas favorit under rasterna, säger biträdande rektor Maria Sveidqvist.

Läs mer i pressmeddelandet Nya Brantingsskolan: ett lyft för både elever och närboende

 

(Foton: Lilla Produktionsbolaget)