Bild på arkitektskiss Österledens nya förskola

Produktionen av Österledens nya förskola planeras starta under april-maj 2022. Förskolan byggs på Greta Arwidssons väg, på en idag outnyttjad tomtyta i bostadsområdet Fornby. Förskolan planeras stå klar hösten 2023 och kommer då välkomna 144 förskolebarn, vilket innebär ett ökat antal förskoleplatser i området.

-Behovet av att skapa fler nya förskolor och förskoleplatser är stort i hela Uppsala. Vi på Skolfastigheter ser fram emot den fortsatta processen att skapa en modern och hållbar förskola, med plats för fler barn, i denna snabbt växande stadsdel, säger Mikael Carstensen, vd Skolfastigheter.

Läs mer i pressmeddelandet På väg mot Österledens nya förskola.