Skolfastigheters målsättning är att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare på Uppsalas arbetsmarknad. Vi samarbetar därför stolt med Tekniksprånget, som under våren gett två praktikanter; Johanna Ingard och Smilla Antman, möjlighet att prova på hur det är att arbeta inom Skolfastigheter.

Praktikperioden har nu nått sitt slut och det är dags att summera. Hur har den egentligen varit?

Vad har du jobbat med under din praktikperiod?


      Johanna Ingard

Johanna:
Jag har arbetat med Skolfastigheters drifttekniker och tagit ut statistik relaterat till energiförbrukningen i fastigheterna. I en analys har jag sedan försökt hitta potentiella orsaker till de avvikelser som skett i energianvändandet över tid. Under våren har jag även gjort en solcellsstudie för att undersöka vilken typ av solceller som passar Skolfastigheter bäst ur ett hållbarhets-, etiskt- och ekonomiskt perspektiv. Jag har också arbetat fram förslag på en handbok om Skolfastigheters energiprogram för information till era hyresgäster.


Smilla:
Mina arbetsuppgifter varit så pass varierade att det är lite svårt att summera. Jag har bland annat gjort kvalitetssäkring för att kartlägga brister som finns i ritningsarkivet. Jag kom fram till att systemet behöver korrigeras och en bättre struktur byggas upp för att integrera med andra system. Ett annat exempel är kvalitetssäkringen kring när garantibesiktningar ska utföras. Genom att ha ett gemensamt dokument för alla slutbesiktningsprotokoll, kan man enklare hålla koll på de skolor som ska garantibesiktas på både kortare och längre sikt.

Hur har praktiken varit och vad tar du med dig?


     Smilla Antman

Smilla:
Det har varit fyra händelserika månader och jag har upplevt tiden som både rolig och lärorik. I och med den bredd jag fått på min praktik, med olika arbetsuppgifter och deltagande i möten, har jag fått bra perspektiv på olika yrkesinriktningar, vilket varit givande. Precis som är avsikten med tekniksprånget, har praktiken även gett mig inblick i möjliga val av framtida tekniska studier.

Johanna:
Det har varit utmanande och lärorikt och jag tar med mig massa erfarenheter. Jag har lärt mig att hålla i möten, lära känna fastighetsbranschen och fått kunskap om hållbarhet med ett energitänk. Praktiken har även gett insikt i att det kan vara både givande och intressant att jobba med hållbarhet. Att kombinera hållbarhetsarbete med ingenjörsutbildning kan därför vara en potentiell yrkesinriktning för mig.

Från Skolfastigheters sida tackar vi Johanna och Smilla för era insatser och önskar er också stort lycka till med planerna i framtiden!


Om Tekniksprånget:

Tekniksprånget är ett praktikprogram som samarbetar med 180 olika arbetsgivare runt om i Sverige. Syftet är att ge unga chansen att testa ingenjörsyrket i praktiken och på sätt locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar.

Läs mer om Tekniksprånget