Bild på Lagerlöfs förskola

Underhållsprojektet omfattar renovering av alla ytskikt samt åtgärder av förskolans undertak, belysning och ventilation. I renoveringen ingår även en ny brandcellsfördelning för att säkerställa att byggnaden uppfyller dagens krav på brandsäkerhet. Förskolans utsida kommer fräschas upp genom fasadrengöring, fönsterbyten och vi förbereder taket för installation av solcellsanläggning till stöd för verksamhetens framtida energiförsörjning.

I samband med att renovering och teknisk upprustning sker, kommer ett antal verksamhetsanpassningar av lokalerna också utföras efter önskemål från förskolans personal. Lagerlöfs förskola är byggd i början av 70-talet och verksamheten omfattar totalt 108 barn, 18 pedagoger och servicepersonal. Under den tid som renovering pågår, bedrivs förskoleverksamhet tillfälligt på Österledens modulförskola i angränsande området Gamla Uppsala. Planen är att förskolebarn och personal ska kunna flytta tillbaka in i sina nyrenoverade lokaler i samband med vårterminen 2025.