Ballonger och Skolfastigheter logga

När Skolfastigheter bildades 2013 var vi enbart 4 personer i bolaget, jämfört med dagens 95 medarbetare*. Idag förvaltar vi 141 fastigheter med en sammanlagd yta på cirka 476 000 kvadratmeter, där omkring 40 000 barn och ungdomar dagligen utvecklas i sin vardag! Vi bedrev även under 2022 inte mindre än 106 byggnads- och underhållsprojekt för att skapa nya förskole- och skolplatser och samtidigt bibehålla en hög kvalitet på våra befintliga lokaler och utemiljöer (läs mer om det och mycket annat i vår senaste Års- och hållbarhetsredovisning)

Det har hänt mycket i utvecklingen av bolaget, våra arbetssätt, kapacitet och leveransförmåga på vägen fram till var vi står idag. Mycket är också på gång under kommande år. Det är omöjligt att få med allt, men vi har försökt summera några av våra viktigaste leveranser i ett bildspel på våra sociala medier. 

En sak förblir dock konstant på Skolfastigheter: vi fortsätter att brinna för skapandet av inspirerande och trygga lärmiljöer, så att våra barn och unga får de bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas. Alltid med hållbarhet i fokus!

Som en mycket stolt, nybliven 10-åring ser vi nu med spänning och tillförsikt fram emot vår fortsatta utveckling under kommande decennium! 

 

*Siffra från april 2023