Bild på arkitektskiss över Kvarngärdesskolans nya modulskola

Det råder full aktivitet på Gränby sportfält där Skolfastigheter just nu förbereder den nya modulskola som Kvarngärdesskolan kommer att flytta in i till hösten 2022. Modulskolan blir nytt hem för verksamheten under tiden gamla Kvarngärdesskolan rivs och en ny, större skola därefter byggs på samma plats.

I nuläget pågår markarbeten på platsen för moduluppställningen, där bland annat el- och vattenförsörjning ska säkerställas innan skolmodulerna kan uppföras under våren 2022. I januari fortsätter markarbetena och vi påbörjar även montage av modulskolans grundbalkar. Leverans av skolmodulernas övriga delar kommer att ske löpande fram till maj 2022.

Modulskolan kommer att bli en av de största i Sverige när den står klar för inflyttning för Kvarngärdesskolans elever och personal höstterminen 2022.