Bild på grön bil

Skolfastigheter arbetar målmedvetet med klimatdriven affärsutveckling och energieffektiviseringar för att på olika sätt öka hållbarheten i våra leveranser och bidra till Uppsala kommuns miljömål om ett fossilfritt samhälle 2030. Under de senaste åren har vi exempelvis successivt bytt ut alla våra bilar i fordonsflottan till miljövänliga tjänstefordon som kan köras på fossilfritt bränsle.


I sin kandidatuppsats undersökte studenterna hur förändringarna i Skolfastigheters fordonsflotta påverkat växthusgasutsläppen. Resultatet av undersökningen visar att andelen tankat fossilfritt drivmedel på Skolfastigheter ökade med 54% procentenheter 2018-2020. År 2020 är 89 % av drivmedlen fossilfria. Det har i sin tur lett till väsentligt minskade nivåer av utsläppt växthusgas.


- Mellan 2019 och 2020 minskade Skolfastigheter sina växthusgasutsläpp med 41%. Den totala minskningen av utsläpp motsvarar 1.7 miljoner telefonladdningar eller den mängd kol som 231 träd hade bundit under 10 år, berättar Moa Toll, som är en av studenterna bakom uppsatsen.


Studentuppsatsen gav också en konkret rekommendation kring vilka tankställen i Uppsala som passar Skolfastigheters olika tjänstebilar bäst ur ett miljöperspektiv.


- Det har varit fantastiskt roligt att få ett konkret kvitto på att Skolfastigheters gröna satsning ger effekt. I sin uppsats har studenterna gett oss flera värdefulla insikter, vilket både sporrar och hjälper oss att bli ännu bättre i framtiden, säger Birgitta Michal, Miljöstrateg på Skolfastigheter.


Studentuppsaten var ett samarbete mellan Skolfastigheter, Uppsala universitet och STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle).

 

Om Uppsala kommuns miljömål:
Uppsala kommun har satt upp egna miljömål för att nå de globala målen om bland annat nettonoll växthusgasutsläpp senast år 2045. Uppsala kommuns långsiktiga miljö- och klimatmål är ett fossilfritt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.

Om STUNS:
STUNS är en mötesplats och ett strategiskt diskussionsforum där lokala och regionala beslutsfattare från alla samhällssektorer kan samlas kring nya möjligheter och gemensamma mål. STUNS arbetar för uthållig regional tillväxt och stärkt regional attraktionskraft. En stor del av verksamheten är därför inriktad på att förbättra villkoren för företagande som är långsiktigt värdeskapande.