Bild på Ellen Fries fasad

Första etappen innebar byte av ytskikten i hus 2 samt renovering av skolans storkök och matsal i hus 4, där bland annat nya elinstallationer och även ny AW-utrustning i lärosalarna blivit ett lyft för verksamheten då lokalerna åter togs i bruk hösten 2020. I Etapp2, som avslutades i höstas, har vi bland annat bytt ut ventilationsaggregaten i hus 3, som även det fått nya elinstallationer och nya ytskikt till glädje för skolans elever och personal.

Just nu pågår etapp 3, vilket blir den sista i renoveringen och förväntas bli klar maj-juni i år. Vi arbetar nu för fullt med att ersätta ålderstigna el- och vvs-installationer, samt slitna ytskikt i de resterande delarna av skolans lokaler. Vi har även åtgärdat mellanbjälklagen med brandgips för att uppfylla rådande brandkrav. 

I renoveringen av Ellen Fries gymnasium är vi noga med att bevara kulturhistoriska värden i de gamla byggnaderna. Skolans många charmiga kakelugnar har till exempel varsamt återställts till sin forna glans under projektets gång.

Till höstterminen 2022 kommer hela Ellen Fries gymnasiets verksamhet att åter kunna börja nyttja sina nya och fina lokaler.