Röd byggnad belägen i lantlig lantbruksmiljö med ladugårdar och hus i bakgrunden.

Den nya idrottshallen har en byggnadsarea på cirka 2 400 kvadratmeter och är helt byggd i trä, med solcellsanläggning monterad på taket till stöd för byggnadens energiförsörjning.

- Det som gör idrottshallen speciell, jämfört med andra anläggningar, är byggnadens utseende och utformning. Jälla Yrkesgymnasium är uppbyggt kring en äldre gårdsmiljö med tillhörande lantbruksbyggnader. Ett viktigt mål i projektet har varit att det nya som vi bygger ska kännas som en naturlig del av bebyggelsen. Konstruktionen och färgen gör att den mer liknar en lantbruksbyggnad än en idrottshall och den smälter därför mycket bra i omgivningen, säger Athanasios Kargiotis, projektansvarig på Skolfastigheter.

Den nya idrottsanläggningen är en fullstor idrottshall med sporthallsgolvmått på 23 x 43 meter och har läktarplatser för 150 personer. Byggnaden omfattar också ett gym på cirka 150 kvadratmeter. I samband med att den nya idrottshallen blir tillgänglig för inflyttning kommer den gamla sporthallen att börja rivas. Jällas nya idrottshall beräknas kunna tas i bruk under augusti 2024.

 

(foton: Niklas Åkerhielm)