Österledens förskola

Just nu arbetar vi med att löpande färdigställa gården på förskolan med all lekutrustning. Vi har även påbörjat arbeten med miljöhuset, vilken står i anslutning till storköket. Invändigt börjar installationerna bli färdiga och driftsättning av byggnaden pågår. I stort sett alla ytskikt på förskolan är nu också klara och montering av skåpinredning har påbörjats på en del ställen.

I torsdags genomfördes en lyckad förbesiktning av Österledens förskola. Vi jobbar nu vidare med att färdigställa alla arbeten inför kommande slutbesiktning som beräknas ske i början av november. Den nya förskolan slår upp dörrarna för områdets förskolebarn under november månad.

Läs mer om bygget av Österledens förskola