Skolfastigheter blir under 2024 ny medlem i Rättvist byggande, föreningen som arbetar för en seriös byggbransch med rättvisa villkor för byggnadsarbetare. Skolfastigheter bedrev under 2023 inte mindre än 121 nybyggnads- och renoveringsprojekt i Uppsala kommun. Som stor beställare av byggentreprenörstjänster har vi också ett stort ansvar för att påverka byggbranschen i rätt riktning.

Vi skyltar vårt engagemang

Engagemanget för rättvist byggande kommer att skyltas i de entreprenadprojekt som medlemskapet omfattar (se bildexempel nedan). Inom kort kommer skylten sättas upp vid fastigheten Ellen Fries gymnasium, där Skolfastigheter just nu arbetar med en helrenovering av skolans äldsta byggnad (Magdeburg).

 

Läs mer om Skolfastigheters medlemskap i föreningen Rättvist byggande i tidigare nyhet och pressmeddelande

Informationsskylten sätts upp vid inpassering till byggplats, alternativt vid etablering med byggbodar eller på annan väl synlig plats av ett stängsel som omgärdar byggen som omfattas av medlemskapet.