Bild på Lillgärdets förskola - modulbyggnad

Den nya förskolan täcker behovet av förskoleplatser i Almunge och verksamheten drivs nu vidare under ny ledning och i kommunal regi. Efter klarsignal från Uppsala kommun tidigare i somras, har Skolfastigheter i snabb takt uppfört en tre-avdelningsmodul, inklusive mottagningskök och personalutrymmen, på fastighetens parkering. Verksamhet kommer nu att bedrivas i modulförskolan de kommande åren under den tid som åtgärder pågår av den gamla förskolebyggnaden.

Måndagen den 21 augusti öppnade förskolans nya lokaler och intrimning av dessa pågår parallellt med att verksamheten nu startar upp. De nya modulförskolan har en kapacitet att välkomna 54 förskolebarn. I nuläget omfattar verksamheten 22 förskolebarn - en siffra som väntas växa till 35 barn under hösten.

- Jag är otroligt glad och stolt att vi under rådande omständigheter lyckats med utmaningen att på rekordtid lösa behovet av förskoleplatser i Almunge. Nu återstår att tillsammans med kommunen utreda vad som ska göras med den skadade byggnaden för en långsiktigt hållbar lösning, säger Torbjörn Lundquist ansvarig fastighetsförvaltare på Skolfastigheter.

Läs mer om Lillgärdets förskola