Illustration av förskola med barn i förgrunden.

Uppsävja förskola byggs för en verksamhet fördelad på åtta avdelningar och kommer ha ett eget tillagningskök som kan servera 200 portioner. Den nya förskolan möjliggör 64 nya förskoleplatser i verksamheten jämfört med den befintliga modulförskolan som har plats för 80 förskolebarn.

Nu påbörjas projektering av Uppsävja förskola. Bygget planeras kunna starta i slutet av 2024.

Läs mer om den nya förskolan som ska byggas i pressmeddelandet: Vi bygger en ny, naturnära förskola i sydöstra Uppsala

(Medverkande på gruppbild ovan från vänster: TL Bygg: Vd Johan Edlund och Mattias Tapper, Affärschef TL Bygg Uppsala AB. Från Skolfastigheter: Fredrik Ahlgren, Nyproduktionschef, Mikael Carstensen, vd och Athanasios Kargiotis, Projektansvarig)