Ärentuna Skola Entré

Tisdagen 3 oktober undertecknade Skolfastigheter ett kontrakt med entreprenör för samarbete i projektet, vilket möjliggör att fortsatt planering av renoveringen nu kan ta vid och arbeten starta upp senare under höstterminen 2023.

Ärentunaskolan är en grundskola för årskurs 7 - 9 och skolan består av fyra sammanlänkade huskroppar. Det finns även paviljonger placerade på fastigheten, där elever i åk 6 på kringliggande skolor får delar av sin undervisning, bland annat i moderna språk, teknik och hem- och konsumentkunskap. Sammanlagt är det 780 elever som i dagsläget använder skolan och dess skolgård.

Det kommer att vara skolverksamhet i Ärentunaskolan under hela tiden som renoveringen pågår och ett omfattande planeringsarbete pågår nu för att en hitta en fungerande roterande evakuering av skolans elever och personal under projektets gång. Modulbyggnaderna med klassrum, vilka nyligen ställts upp på den västra sidan om skolbyggnaden, ska bevaras under projekttiden och kommer inte att påverkas av upprustningen. Modulerna har fått en extra våning för att ombesörja en fungerande evakuering av verksamheten under projektets gång.

(På bild från kontraktstecknandet syns från vänster; Skolfastigheters VD Mikael Carstensen, Projektansvarig Maria Andersson, IN3PRENÖR:s Projektchef Lars-Erik Einerman och VD Anders Bysell.)