Bild på förskoleklassare från Rullande Förskolan Pellebussen vid spadtaget för Stadsskogens förskola

2023 firade Skolfastigheter 10 år som bolag. Vi förvaltar idag 146 fastigheter, med totalt 533 byggnader, där 40 000 barn och ungdomar dagligen vistas under sin skolgång. Det är ett stort och viktigt uppdrag som under 2023 omsatte totalt 895 miljoner kronor.

Skolfastigheter bedrev under förra året inte mindre än 121 olika nybyggnads- och renoveringsprojekt med syftet att, på ett hållbart sätt, skapa fler skol- och förskoleplatser, samt utveckla våra lokaler och utemiljöer för Uppsalas barn och unga. 

- Hållbarhet utgör grunden i alla Skolfastigheters processer när vi bygger, förvaltar, underhåller och utvecklar vårt fastighetsbestånd. Vi tog många viktiga steg framåt under fjolåret, exempelvis genom att fortsätta energieffektivisera vår drift och förvaltning, samt i arbetet med att utöka antalet solcellsanläggningar på Uppsalas skolor och förskolor, säger vd Mikael Carstensen.

Under 2023 blev Skolfastigheter även medlem i Uppsala klimatprotokoll, vi fortsatte att samverka i nätverk för ökad trygghet i Uppsala och har engagerat oss i föreningen "Rättvist byggande" som verkar för rättvisa villkor i byggbranschen.

Läs mer om detta och mycket annat i
Skolfastigheters Års- och hållbarhetsredovisning 2023