Bild på montering av solcellspaneler

Genom att öka antalet solcellsanläggningar på Uppsalas skolor och förskolor skapas såväl ett mer effektivt energiuttag, som en grönare och mer klimatvänlig stad. I bolaget arbetar vi mot ett långsiktigt solelsmål, där den totala installerade effekten från solenergi i fastighetsbeståndet 2030 ska uppgå till totalt 4 MW. I dagsläget ligger Skolfastigheters totala installerade effekt från solenergi på drygt 1,6 MW.

Bland Skolfastigheters förskolor och skolor är idag 28 byggnader utrustade med takinstallationer för solcellsenergi. Under 2023 installerades solcellsanläggningar på totalt sju skolfastigheter; Rosendals förskola, Österledens förskola, Brantingsskolan med idrottshall, Västra Stenhagenskolan och Bildnings- och kulturcentrum, Vattholmaskolan samt Bredablick Cederblad, där Uppsala estetiska gymnasium bedriver verksamhet.

- Vi ökar nu takten rejält och budgeterar i år för installation av 20 nya solcellsanläggningar. Majoriteten kommer att monteras i samband med pågående större renoveringar, medan fyra solcellsinstallationer härrör sig till de nybyggnadsprojekt som avslutas i år, säger Micael Östlund, Uppdragsansvarig på Skolfastigheter.

Läs mer i pressmeddelandet; Skolfastigheter ökar antalet solcellsinstallationer!