Bild på skiss av Flogsta Skola och Idrottshall Fågelperspektiv

Nya Flogstaskolan kommer att omfatta årkurserna F-6 och byggas på samma tomt som den befintliga skolan, på platsen där Kullens förskola tidigare stod innan branden 2016. Skolbyggnaden kommer att utgöras av tre våningar med plats för totalt 420 elever, vilket fördubblar antalet skolplatser jämfört med idag.

Byggstart av nya Flogstaskolan planeras ske under första halvåret 2026. Planen är att skolan ska kunna färdigställas i tid för att verksamhet ska kunna starta de nya lokalerna till vårterminen 2028. Idrottshallen planeras i sin tur kunna tas i bruk i slutet av 2029.

Läs mer i pressmeddelandet