Bild på Ellen Fries Magdeburg

Lokalerna i den gamla skolan får nu nya ytskikt, moderna el- och rörinstallationer och ny styrteknik. Vi vidtar även brandsäkerhetsåtgärder i byggnaden för att den ska möta dagens brandsäkerhetskrav. Skolhuset utrustas också med ett helt nytt ventilationssystem, där ett modernt fläktrum och ny kanaldragning, säkerställer att byggnaden klarar av en ökad elevkapacitet.

Renoveringarna startade i januari och kommer att pågå till slutet av november. Vi arbetar varsamt, med tanke på byggnadens kulturminnesmärkning, men ligger väl i fas med tidsplan. I nuläget arbetas det för fullt med brandgipsning av mellanbjälklag, renovering av golvbjälklag samt med diverse installationsarbeten. Berörda elever och personal har evakuerats under renoveringen, men väntas kunna börja använda sina uppfräschade lokaler i samband med starten av vårterminen 2025.