Bild från spadtag för Skyttelns förskola

Det rör sig i dagsläget om dryga 90 fastigheter där förskoleverksamhet antingen bedrivs, eller där vi på olika sätt reparerar och underhåller för att skapa mer trivsel och bästa möjliga förutsättningar våra framtida årskullar av förskolebarn.

Hållbar nybyggnad och fler förskoleplatser

Vi fortsätter att skapa fler förskoleplatser för boende i Uppsala kommun. I början av året invigdes nya Österledens förskola i gamla Uppsala och vi bygger just nu två nya, hållbara förskolor; Stadsskogens förskola i Rosendal och Skyttelns förskola i stadsdelen Kungsängen. Bägge blir klara och tillgängliga för verksamhet under 2025. Vi förbereder samtidigt fler nybyggen av förskolor, exempelvis Bälingeby förskola norr om Uppsala och Karlavagnens förskola i stadsdelen Luthagen.

Läs mer om våra förskolor på fastighetssidorna, ta del av aktuella byggprojekt och fördjupa dig mer i bolagets verksamhet genom att läsa vår senaste Års- och hållbarhetsredovisning.

*Siffra från Års- och hållbarhetsredovisning 2023