Kvinna som cyklar

Sandupptagningen går till så att sanden först sopas eller blåses fram manuellt för att en sopmaskin sedan ska kunna ta upp allt. Efter det kan också viss finsopning eller blåsning bli nödvändig. Vissa fastigheter kan i undantagsfall kräva annan hantering, till exempel beroende på hur framkomligheten för sopmaskinen är.

Skolfastigheter följer kommunens regelverk om att inte föra oväsen mellan klockan 22 och 07. I övrigt arbetar vi med sandupptagningen när det är möjligt för att störa verksamheten så lite som möjligt.