Under våren arbetar ett sextiotal IT-studenter med projektet Flex-o-mat: möjligheter med effektutjämning i storkök. Tillsammans med skolköksverksamheter arbetar projektet för att effektanvändningen ska förändras genom såväl tekniska som beteenderelaterade åtgärder. Studenterna tar fram olika designförslag till lösningar som synliggör effektanvändning i skolkök i Uppsala län. Målet är att skapa en ökad medvetenhet om effekt och att göra det enklare för skolkökens personal att kunna se samband mellan exempelvis meny, tillagningssätt och effektuttag. Först ut är Tiundaskolan och därefter fortsätter projektet i ytterligare minst tre skol- och förskolekök. 

Projektet delfinansieras av Energimyndigheten och drivs av STUNS Energi tillsammans med Skolfastigheter och Måltidsservice i Uppsala kommun. 

Den 21-27 mars pågår klimatveckan i Uppsala kommun. Här kan du läsa mer om Klimatveckan och hur vi alla kan bidra till de omställningar som behövs för att vi ska må bra och nå målet om ett klimatpositivt Uppsala 2050.