Efter genomförda rutinbesök med utförd provtagning av Miljökontoret under vecka 35, har Skolfastigheter fått besked om att förhöjda halter av legionella-bakterier uppmätts i duschutrymmen på Tiundaskolans idrottshall.

Duschutrymmena stängdes omedelbart av för användning av skolans verksamhet och de föreningar som använder lokalerna utanför skoltid. Idrottshallen är fortfarande tillgänglig att använda för skolan, men varmvattentillförsel i kranar och duschar har stängts av medan åtgärder i vattenledningssystemet pågår.

Skolfastigheter undersöker nu källan till varför problemet uppstått i idrottshallen. Bekämpning av bakterien kommer snarast möjligt att inledas via chockbehandling med klor i vattenledningssystemet - en metod som tidigare har haft bevisad god effekt i att döda Legionellabakterier.

Inga elever eller någon personal har smittats av legionella och avgränsningar av berörda duschutrymmen kommer att kvarstå tills dess bekämpning fått effekt och vi får klartecken från Miljökontoret om att problemet är avhjälpt.

 

* Tillägg: I början av vecka 37 påbörjas legionella-sanering av vattenledningssystemet på Tiundaskolans idrottshall. Saneringsarbetet, vilket innebär klorering av vattenledningssystemet, pågår dygnet runt under måndag och tisdag. Med anledning av saneringen, så kommer idrottshallen under dessa dagar och kvällar att helt stängas av för verksamhet. Skolfastigheter har som ambition att idrottshallen på nytt ska kunna användas av skola och föreningar från och med onsdag 14/9 (duscharna kommer dock att vara fortsatt stängda till dess nya prover tagits och vi får klartecken för användning från Miljökontoret).

** Tillägg 2: Skolfastigheter har även under inledningen av vecka 36 fått rapport från Miljökontoret om att stickprov med låga halter av legionella tagits idrottshallarna på Valsätraskolan, Eriksbergsskolan och Malmaskolan. I dessa idrottshallar har ett lägre antal legionellabakterier uppmätts i tagna vattenprover, men av säkerhetsskäl har Skolfastigheter valt att avgränsa duschutrymmena medan utredning kring orsaker pågår. Vi för en aktiv dialog med Miljöförvaltningen i den fortsatta hanteringen av dessa ärenden och kommer avvakta deras rekommendation kring när duscharna i lokalerna åter kan användas av berörda verksamheter.