Styrelsen är mycket glad att välkomna Mikael Carstensen som ny VD för Uppsala kommun Skolfastigheter AB, säger styrelseordförande Helena Ersson. I Mikael har vi hittat en lyhörd ledare med breda kunskaper i att leda och utveckla verksamheter. Vi tror att hans erfarenheter från tidigare uppdrag kan fortsätta att föra bolagets verksamhet framåt. Mikael Carstensen har en gedigen chefserfarenhet inom både offentlig och privat sektor. Han har till exempel arbetat som fastighetschef, rektor och utbildningsdirektör.  

 

Vi ser att han kan addera och stärka Skolfastigheters uppdrag som fastighetsägare av skolor och förskolor i ett snabbt växande Uppsala. Mikael har ett stort engagemang och djupa insikter i att på bästa sätt optimera verksamheter för att nå högt ställda mål. Han har de ledaregenskaper som behövs för att leda Skolfastigheter mot de kommande årens uppsatta mål. Mikael kommer att fortsätta att utveckla vår verksamhet tillsammans med vårt redan tidigare starka ledningsteam och alla kompetenta medarbetare, fortsätter Helena Ersson. 

 

För att den pedagogiska verksamheten ska fungera på bästa sätt vet jag att pedagoger och rektorer behöver kunna fokusera på just det för att nå högre måluppfyllelse hos barn och elever. Jag kommer ta mig an mitt nya uppdrag som VD för Uppsala kommun Skolfastigheter AB med stort engagemang, och ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare där och i dialog med verksamheterna som nyttjar våra lokaler jobba för att skapa bästa möjliga lokalförutsättningar för detta, säger Mikael Carstensen.