Skolfastigheter har under projektets uppstart lyssnat in röster från verksamheten. Både barn och lärare på Gränbyskolan har fått tycka till kring formandet av den framtida utemiljön.

- Vi kommer att göra anpassningar av både utemöblemang, belysning och skolgårdens vegetation för att skapa en mer öppen, ljus och trivsam känsla. Planen är att skapa en skolgård med möjlighet till flera former av aktivitet, där ny utrustning kommer finnas för barn i olika åldrar. Ambitionen är att skapa sociala ytor som känns både attraktiva och lättillgängliga för alla barn och ungdomar i närområdet, säger Peter Walhed, Fastighetschef på Skolfastigheter.

Tidigare i våras genomfördes en enkätundersökning med ett flertal barn och vuxna på Gränbyskolan, vilket sedan under juni mynnade ut i en gemensam work-shop kring möjligheterna att förverkliga önskemålen som kommit in. Frågeställningarna har handlat om både vad man vill bevara och vilka nya inslag man skulle vilja se i den nya utemiljön.

- En ny skolgård är verkligen efterlängtad här! Det känns jättebra att både barn och vuxna på skolan fått vara med och påverka hur utemiljön kommer att se ut. Vi ser alla fram emot att se detta växa fram och bli verklighet under nästa år, säger Marina Janserius, rektor på Gränbyskolan.


Första steget med skolgården tas nu i sommar
Ombyggnaden av Gränbyskolans skolgård kommer att ske i två faser. Den första fasen inleds nu i sommar och skolgården kommer att stå helt klar höstterminen 2022. Hållbarhet och miljöhänsyn är viktiga två faktorer för Skolfastigheter att beakta i byggnadsarbetet. Bland annat kommer gräsytor att anpassas för att bättre ta vara på dagvattnet som samlas på skolgården vid nederbörd.


Ny konstgräsplan står klar till nästa sommar
Skolfastigheter bygger under det närmaste året även om fotbollsplanen mellan Liljeforsskolan och Gränbyskolan. Den nya fotbollsplanen kommer att få konstgräs istället för grus och ha belysning för att möjliggöra spel också under dygnets mörka timmar. Materialet som används i planen kan materialåtervinnas i sin helhet och garanterar både hög spelkvalitet och säkerhet.

I samband med ombyggnationen av fotbollsplanen kommer även den omgivande utemiljön och vegetationen att byggas om. Detta för att skapa en mer inbjudande och trivsam känsla för alla barn, ungdomar och andra aktivitetsintresserade i närområdet. Den nya konstgräsplanen beräknas stå klar att användas till augusti 2022.