För att göra plats för den nya skolbyggnaden ställs modulerna upp på Topeliusgatan 20 och verksamheten beräknas kunna ta dem i bruk till hösten, i månadsskiftet oktober-november.

Byggstart för den nya förskolan beräknas till början av 2022. Förskolan ska stå klar i maj 2023, med inflytt för verksamheten senare i augusti samma år.