Petterslunds förskola har en historia och prägel som sticker ut från de flesta skolor som Skolfastigheter förvaltar. Renoveringsprocessen har inte varit utan utmaningar då genomgripande åtgärder utförts, men där man även omsorgsfullt tagit hänsyn till att bevara fastighetens kulturhistoriska värden. Det har handlat om detaljer i såväl den yttre arkitekturen, i bevarandet av träpanel och fönster, såsom inomhusdetaljer i form av exempelvis innerdörrar, beslag och kakelugnar.

- Det känns fantastiskt roligt att Uppsalas äldsta förskola nu åter är i drift. Förskolan har fin gammal tradition, så det känns väldigt positivt att vi kunnat värna originaldetaljer i arkitekturen, parallellt med att både inne- och utemiljön moderniserats och gjorts mer trivsamma, säger Skolfastigheters vd Mikael Carstensen.


Ny skolgård ger utrymme för många typer av lek och aktivitet
Petterslunds förskola har fått uppfräschade och mer funktionella inomhusutrymmen, samt en ny utemiljö som uppmuntrar till olika former av aktivitet bland barnen. Elever och personal har själva medverkat i skapandet av den nya skolgården. Utemiljön ger barnen möjlighet till lek med sand och vatten i stora sandlådor, det finns gräsytor att springa på och nya klätterställningar att utmana sina motoriska färdigheter på. På gården finns även bärbuskar och flera odlingslådor för grönsaker, vilka skapar förutsättningar för barnen att tillsammans med personalen utveckla sina kunskaper om växter och naturens kretslopp.

- Vi trivs redan förträffligt i de nya lokalerna och med förskolans nya gård. För oss i personalen är det en ära att få arbeta på Uppsalas första kommunala förskola och vi känner av historiens vingslag varje dag. I och med att fastigheten är kulturmärkt så möts här gammalt och nytt i en fin blandning. Vi tittar ut genom samma vackra fönster som de barn som var i förskoleåldern på 1940-talet gjorde. Vi möter samma fina tegelstensmurade öppna spis och på vissa dörrar tar vi i samma handtag som hundratals barn och pedagoger tagit i före oss. Det är en väldigt speciell känsla, säger Kerstin Sandén, rektor på Petterslunds förskola.


Efterlängtad återöppning
Petterslunds förskola öppnade på nytt i samband med höstterminens start efter att ha varit stängd i drygt tre år, med barnen utspridda på närliggande förskolor. Att förskolan åter slagit upp dörrarna är mycket efterlängtat, då trycket på förskoleplatser i Uppsala är fortsatt hårt.

- Det känns väldigt bra att vi med återöppnandet av Petterslunds förskola kan möta ett stort behov och erbjuda både funktionella och trivsamma lokaler för barn och vuxna, samtidigt som vi är med och bidrar till att värna Uppsalas gamla stadsbild och kulturarv, säger Mikael Carstensen.

 

* Bildmaterial publicerat med tillstånd av Upplandsmuseet och Uppsala Stadsarkiv.