Den nya förskolan kommer att ligga i hörnet av Honungsgatan och Brandmästargatan i Rosendal. Förskolan kommer att vara uppbyggd i åtta avdelningar, ha eget tillagningskök med kapacitet för 200 portioner/dag och kunna välkomna upp till 144 barn när den står färdig.

 

Rosendals nya förskola kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och ha solceller monterade på taket. Produktionen har startat under september och just nu pågår grävarbeten på platsen. Förskolan kommer att stå klar under december 2022, men inflyttning för verksamheten under våren 2023.