Bild på Bälingebyförskola

Uppsala är en av landets snabbast växande kommuner. Med den utvecklingen är behovet stort av fler skolplatser i pedagogiska lokaler - både i befintliga och i nya skolor där bostadsområden växer fram. I Bälinge har så väl Bälinge skola och Bälingeby förskola länge varit i behov av att rusta upp byggnaderna. Skolfastigheter har fått i uppdrag av Uppsala kommun att planera och bygga en ny skolbyggnad med idrottshall för verksamheter från förskoleklass till årskurs 6, samt även bygga en ny förskola i Bälingeby.

Den nya skolan i Bälinge är planerad att ligga på samma plats som den nuvarande. De gamla lokalerna från 60-, 70- och 80-talen kommer att rivas och ge plats för en ny modern och energieffektiv byggnad, med kapacitet för 630 elever, lärare och annan skolpersonal.

– Vi skapar i detta projekt bättre förutsättningar för en hållbar verksamhet och läromiljö som är långsiktig effektiv över tid, säger Annika Burström, projektchef på Skolfastigheter.

Som den preliminära planen ser ut i dagsläget ska skolan och idrottshallen rivas och flytta till de tillfälliga lokalerna under hösten 2023. Den nya skolan beräknas vara inflyttningsklar under hösten 2026. För Bälingeby förskola är planen för närvarande att en rivning kan ske under vintern 2022 och att förskolan flyttar in i de nya lokalerna två år efter det.

Byggnaderna kommer att uppföras med Miljöcertifiering silver och ritas av Larsson Lindstrand Palme arkitektkontor.