Bild på storkök

Elanvändningen i samhället sammanfaller ofta under särskilda tidpunkter på dygnet, vilket skapar effekttoppar som belastar elnätet. Eftersom kapacitetsbrist råder i dagens elnät, är det därför viktigt att hitta olika lösningar för effektutjämning. Idag saknas dock praktiska lösningar och vägledning som möjliggör effektutjämning i många offentliga verksamheter, till exempel storkök.

I forskningsprojektet medverkar Skolfastigheter med mätdata från våra två fastigheter; Tiundaskolan och Domarringens skola. För att öka effektmedvetenheten i köken, testas nu en applikation som senare kommer att användas av fler skolkök i Uppsala. Applikationen används av kökspersonalen för registrera data över vilka tider och vilken köksutrustning som används. Detta sammanställs sedan med kökets effektanvändning för att undersöka vad som kan orsaka hög effekt.

Skolfastigheter är stolta över att medverka i projektet och ser fram emot vägledning kring hur vi framöver kan optimera effektuttaget i våra fastigheter. I ett längre perspektiv hoppas vi att forskningsunderlaget kan ge vägledning kring dimensionering av framtida byggnationer efter hur effektbehovet där faktiskt ser ut i praktiken. 

Läs mer om projektet på STUNS Energis hemsida