Immigt Fönster

Bland annat erbjuder Skolfastigheter uppskov av hyra till våra privata hyresgäster. Vi förlänger också betaltiden för kundfakturor till nittio dagar. Det bidrar till att mildra de ekonomiska konsekvenserna för privata näringsidkare. 

För att minska risken för smittspridning behöver vi alla hålla avstånd till varandra. Just nu är en av de största utmaningarna för skolorna att begränsa antalet elever i lokalerna. Därför står Skolfastigheter redo att vid behov exempelvis bygga skiljeväggar för att underlätta för skolornas personal att ha bättre kontroll över antalet elever i kapprum, matsalar och liknande.