De kunder som svarade på webbenkäten fick tycka till om exempelvis personlig service, möjligheter till inflytande, samt även lokalernas beskaffenhet, drift, underhåll och hur felanmälan görs. Hyresgästerna gavs i undersökningen också möjlighet att kommentera och ställa öppna frågor om Skolfastigheter.

Ökat upplevd total kundnöjdhet
I årets undersökning visade det sig att Skolfastigheters totala kundnöjdhet (NKI) uppgick till 66, vilket innebär en ökning från 2020 års resultat, då det totala NKI-värdet uppgick till 59. Ungefär sex av tio kunder är totalt sett nöjda med Skolfastigheter, medan andelen negativa eller delvis missnöjda har minskat.

Mest nöjda är Skolfastighets kunder med kundvård/personlig service, samt rutinerna kring felanmälan. De områden som visar en förbättringspotential, handlar om möjligheterna att påverka Skolfastigheters långsiktiga planering av underhåll och åtgärder i och kring fastigheterna.

- Jag är väldigt nöjd över det här resultatet! Särskilt glädjande att notera, är den positiva trenden i upplevd kundnöjdhet. De tre senaste åren har NKI-resultatet ökat med 10 enheter, vilket visar att Skolfastigheters löpande kvalitetsarbete ger resultat. Samtidigt ser vi också att vi fortfarande kan förbättra oss i flera avseenden, exempelvis hur vi hanterar kunddialogen, säger Peter Walhed, Fastighetschef på Skolfastigheter.


Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av Origo Group under perioden mars till april 2021, då en webbenkät skickades ut med e-post till samtliga kontaktpersoner på de skolor som nyttjar Uppsala Skolfastigheters lokaler.