Den nyöppnade modulskolan på Gränby sportfält är en av Sveriges största moduluppställningar och har kapacitet för 670 elever med personal. Skolan består av fyra huskroppar med en total bruksarea på 6 453 kvadratmeter och en utemiljö som omfattar cirka 16 000 kvadratmeter. Den stora skolgården använder angränsande natur och erbjuder variationsrika lekmiljöer för barn i alla åldrar.

- Tidplanen för bygget av modulskolan har varit utmanande och vi känner oss oerhört stolta över att nu gå i mål med den här leveransen. Det finns alltid små detaljer att lösa då nya skolor och förskolor tas i bruk, något vi kommer att titta på och åtgärda under kommande veckor. Vi hoppas alla i verksamheten kommer att vara nöjda och trivas i de nya lokalerna, säger Skolfastigheters projektchef, Annika Burström.

Läs mer i pressmeddelandet Kvarngärdesskolan nu inflyttade i nya modulskolan 

Foton: Anton Körberg, Box Communications/Parmaco