Skolfastigheters totala solcellsproduktion levererade nämligen under juni totalt 130 Megawattimmar grön el. Ett väldigt bra utfall, tack vare det klara vädret. Vad motsvarar ett sådant energiuttag kan man undra?

I bilsemestertider tar vi ett lämpligt exempel: Som jämförelse motsvarar 130 MWh, den elförbrukning som sker i samband med 219 st bilresor tur och retur mellan Uppsala och Göteborg (räknat på blandad körning i en Volvo v60 av årsmodell 2014).

Skolfastigheter är stolta över det faktum att allt fler av våra fastigheter använder solcellspaneler för att producera el. I dagsläget använder 19 st fastigheter solceller för sin energiproduktion. Vi arbetar aktivt för att det inom en nära framtid kommer att bli många fler i Uppsala. Som exempel byggs just nu de nya förskolorna i Lindbacken och Lövstalöt, samt också nya Brantingsskolan, med anläggningar för solelproduktion.