Bild på nya Kvarngärdesskolans spadtag
Kvarngärdesskolans rektor närvarade vid spadtaget tillsammans med klass 2 A från skolan och bistod Skolfastigheter, kommunledning och totalentreprenören ByggDialog när spaden väl skulle sättas i marken.
Gamla Kvarngärdesskolan rivs stegvis under hösten 2022 för att på samma plats skapa utrymme för den nya skolans framväxt. Nya Kvarngärdesskolan kommer att bli Uppsalas hittills största grundskola och kan välkomna 990 elever när den står klar höstterminen 2025. 

Läs mer om spadtaget i pressmeddelandet.