Många människor tror kanske att då Uppsalas skolor stänger för sommarlov, så inträffar en lugnare period också för Skolfastigheter. Det är nog snarare tvärtom. Sommarmånaderna innebär ett ypperligt tillfälle för oss att arbeta med både tyngre byggnadsarbeten och bedriva underhållsinsatser av olika slag på skolor. Detta utan att vi behöver fundera allt för mycket på om det stör den dagliga verksamheten.

Sommarens aktiviteter varierar i skala från skola till skola och från projekt till projekt. I vissa fall utförs mer omfattande och tyngre bygg- och anläggningsarbeten, exempelvis kring byggandet av den nya Brantingsskolan, uppförandet av modulskolan i Ulleråker och i anpassningar av Gränbyskolans utemiljö. I andra fall rör det sig om mindre reparationsarbeten och underhållsinsatser av olika slag.

Detta är några exempel på vad Skolfastigheter arbetar med nu i sommar och som elever och personal får dra nytta av inom en snar framtid:

- Nytt golv installeras i köket på Celsiusskolan.
- Ny belysning installeras i klassrum och allmänna ytor på plan 2 i Celsiusskolan.
- Nya markiser monteras på Höganäs förskola.
- Hyresgästanpassningar genomförs till AMF på Bolandsskolan.
- Petterlunds nya förskola färdigställs efter helrenovering och öppnar till HT 2021.
- Ny pergola byggs över sandlådan på Ringarens förskola.
- Tallens Modulförskola avvecklas och nedmonteras.
- Renovering av fönster/fasad/tak på Eriksskolan-
- Fyrisskolan fortsätter med anpassningar kopplade till Sverkerskolans inflytt.
- Upprustning av toaletter på Johannesbäcksskolan.
- Ventilationsbyte på idrottshallen Johannesbäcks idrottshall.
- Ventilationsbyte på Ångelstaskolan
- Upprustning skolgård Ångelsta förskola, Ångelstaskolan och Slavsta förskola.
- Anpassning av utemiljön, med nya lekredskap, på Eriksbergskolan.
- Pågående sanering av krypgrund, installation av avfuktare och injustering av ventilation vid Domarringens fritidsklubb, intill Domarringens skola.
- Inventering av åtgärder enl. besiktningsprotokoll på Tunabergsskolan.
- Reparation av betongtrappa och montering av nytt staket sker på Vaksala skola.
- Ombyggnation, med pågående ventilationsprojekt på Ellen Fries gymnasium.