Tidslinje

 1. Utredning/förstudie

  Avslutad
 2. Förslagshandling

  Avslutad
 3. Projektering

  Avslutad
 4. Produktion

  Preliminärt slutdatum

Kontakt

Besöksadress:
Arne Tiselius gata 39, Rosendal
Projektansvarig
Bo Thorell, Skolfastigheter

Mer om bygget av Rosendals skola

Rosendals skola kommer ha kapacitet för 750 elever från årskurs F-9, fritidsklubb och ett tillagningskök för 900 portioner och matsal med servering för 250 personer. Skolans bruttoarea blir cirka 9 300 kvadratmeter.

Entréhallen kommer att vara skolans mest centrala rum varifrån alla andra verksamheter strålar ut. Härifrån når man bland annat rektorsexpeditionen, vaktmästare, matsal och bibliotek. Det är också här man möts, har samlingar, utställningar och umgås. En central trappa och en gemensam sittyta skapar ett rum som knyter ihop skolans funktioner och de gemensamma specialsalarna på planet över. 

Byggnaderna planeras ha grönt sedumtak med solceller, fasader av klinker i tre olika gröna nyanser och senapsgula arkitektoniska detaljer. Bygget startade under våren 2022 och Rosendals skola är beräknad att stå helt klar till höstterminen 2024.

Skolan ritas av Sweco Architects och landskapsarkitekt är Ramböll. Den uppförs med certifieringen Miljöbyggnad Silver. 

Bildspelet nedan är illustrationer skapade av Sweco Architects och visar hur Rosendals skola kan komma att se ut.

Map Data
Map data ©2020 Google
Map DataMap data ©2020 Google
Map data ©2020 Google
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?